Welcome to DrShaStore Belgium!

Privacy

Universal Soul Service BVBA: Privacybeleid

Welkom op de site van Master Sha Tao Center, beheerd door Universal Soul Service BVBA. We weten dat het voor u belangrijk is om te weten hoe uw informatie wordt gebruikt en gedeeld. Wij stellen het op prijs dat u ons vertrouwt met uw informatie. Wij willen dat u weet dat wij u onze grootste liefde, vrede en harmonie bieden. Onze toewijding aan privacy, inclusief het verwerken en beschermen van persoonlijke gegevens, wordt aangetoond in dit privacybeleid ("Privacybeleid").

Het volgende Privacybeleid is van toepassing op de online informatievergaring van Universal Soul Service BVBA ("wij" of "ons"). In het bijzonder wordt beschreven welke soorten informatie we over u verzamelen terwijl u de website drsha.com (de "Site") gebruikt, en de manieren waarop we deze informatie gebruiken. Dit Privacybeleid, met inbegrip van onze privacyverklaring voor kinderen, is niet van toepassing op informatie die u ons ongevraagd of publiekelijk verstrekt op sociale media.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door. Door de Site te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat uw gebruik van onze Site, en elk geschil over privacy, wordt beheerst door dit Privacybeleid. Omdat het web een medium in ontwikkeling is, is het mogelijk dat we ons privacybeleid in de toekomst moeten wijzigen. In dat geval zullen we de wijzigingen in dit privacybeleid op deze website plaatsen en de effectieve datum van het beleid aanpassen aan de datum van de wijzigingen. Door de Site te blijven gebruiken nadat wij dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u het Privacybeleid zoals gewijzigd.

Dit document werd voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2018.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De datacontroller voor deze site is Universal Soul Service BVBA. Universal Soul Service BVBA is een onderneming die is geregistreerd bij:

Meester Sha Tao Centrum
Universal Soul Service BVBA
Italiëlei 48, 2000 Antwerpen
België

In beperkte mate in overeenstemming met de beginselen van gegevensminimalisatie en doelbinding, kunnen gegevens van deze website worden gedeeld met entiteiten die zijn aangesloten bij Universal Soul Service BVBA met het oog op het uitvoeren van legitieme zakelijke activiteiten. Universal Soul Service BVBA blijft de Toezichthouder voor deze entiteiten voor alle processen die gebruik maken van de middelen van Universal Soul Service BVBA. Universal Soul Service BVBA gebruikt alle passende gegevensversleuteling om ervoor te zorgen dat de bestaande voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, die betrekking heeft op de gegevensprivacy van Europese burgers.

Duur van de verwerking

Universal Soul Service BVBA verwerkt en gebruikt uw gegevens op contractuele basis of op basis van toestemming, en bewaart uw gegevens als zodanig gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden, of totdat u uw toestemming intrekt. Voor regelgevende en wettelijke rapportagedoeleinden blijven we transactiegegevens bewaren en opslaan gedurende de wettelijk vereiste periode. Tenzij anders vermeld, is deze duur 7 jaar.

Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?

Universal Soul Service BVBA verwerkt uw persoonsgegevens via bronnen in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada. Universal Soul Service BVBA heeft filialen en externe dienstverleners binnen en buiten de Europese Economische Ruimte. Als zodanig geven wij gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte op basis van standaardclausules in contracten (volgens Beschikking 87/2010/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een toekomstige vervanging) om diensten te verlenen waarmee u contractueel hebt ingestemd, of waarvoor u toestemming hebt gegeven, op zodanige wijze dat uw Persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan het niveau van gegevensbescherming dat binnen de EER van toepassing is.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen als u ons om informatie hebt gevraagd
 • Om contact met u op te nemen als u hebt ingestemd met een training of mentorschap
 • Om te helpen verifiëren of de gegevens die we over u hebben accuraat zijn
 • Om u toegang te verlenen tot de door ons aangeboden diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven (toegangscodes, teleconferentiecodes, wachtwoorden, webcastlinks, enz.)
 • Om u te voorzien van komende evenementen, productupdates en andere promotionele informatie waarin u hebt toegestemd om deze te ontvangen (bijv. nieuwsbrief)
 • Om de naleving van de toepasselijke wetgeving te controleren
 • Om u te voorzien van productupdates, speciale aanbiedingen en andere promotionele informatie, hetzij namens ons, hetzij namens een Partner, wanneer u ermee hebt ingestemd deze te ontvangen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
 • Helpen bij het vrijwillig aanmaken van gebruikersprofielen, waarmee klanten de mogelijkheid wordt geboden persoonlijke informatie over zichzelf weer te geven aan andere gebruikers van de site

 

Persoonlijke gegevens worden verzameld bij het bezoeken van de website op de volgende manieren:

 • Om uw bestelling te verwerken, betaling te verwerken, uw belastingstatus te controleren, terugboekingen te betwisten of u op de hoogte te brengen van de status van uw bestelling
 • Om u te voorzien van klantenondersteuning (waaronder technische problemen met het gebruik van de Website, of onvoldoende service)
 • Voor toezicht op en preventie van fraude
 • Om u een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden
 • Om uw aankoop te registreren bij de fabrikant of serviceprovider voor garantie, technische ondersteuning of soortgelijke doeleinden
 • Om een account aan te maken voor toekomstige aankopen waarmee u hebt ingestemd,
 • de verlenging van abonnementen op producten of diensten vergemakkelijken
 • Om u een effectieve ervaring en ondersteuning te bieden (wat, zoals wettelijk is toegestaan, kan inhouden dat u contact opneemt met bezoekers die een afrekenproces starten om de onvolledige sessie op te volgen of om te zien of er een probleem was met hun gebruik van de Website).
 • Om uw vooruitgang in een leerreis voor een van onze aangesloten onderwijsprogramma's vast te stellen

Deze website en de daaraan gekoppelde websites gebruiken uw e-mailadres om uw identiteit te verifiëren. Door gebruik te maken van deze website erkent u dat uw e-mailadres wordt gedeeld met de andere entiteiten die worden genoemd in de verklaring van gezamenlijk gebruik met het oog op het inloggen op die websites.

Opening van het media

Universal Soul Service BVBA eist dat een verklaring van afstand van aansprakelijkheid voor het vrijgeven van media wordt ondertekend in elk geval dat wordt opgenomen. Het niet ondertekenen van de waiver brengt geen boete met zich mee en alle redelijke aanpassingen zullen worden gedaan om uw voorkeur te honoreren. Gegevens met betrekking tot deze toestemming worden opgeslagen op onze servers en worden gebruikt als basis voor het publiceren van beelden of video's op publieke websites en sociale media.

Aangezien Universal Soul Service BVBA geen personen in deze beelden en video's opsomt, omvatten deze media niet automatisch een verzoek om te worden vergeten. Als u na het geven van uw toestemming de toestemming intrekt voor het gebruik van uw gelijkenis in ons marketingmateriaal, dient u een e-mail te sturen naar privacy@drsha.com en specifiek te verzoeken om elk afzonderlijk item te verwijderen. Wij zullen deze zaken binnen 30 dagen verwijderen, zolang er geen wettelijke verplichting of heersend recht is.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Universal Soul Service BVBA de som opvragen van alle Persoonlijke Gegevens die over uw persoon beschikbaar zijn. Deze informatie kan worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar CustomerService@drsha.com

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens door u af te melden van onze mailinglijsten. Houd er rekening mee dat contractuele overeenkomsten met entiteiten die in het gedeelte over gezamenlijk gebruik worden genoemd, ertoe kunnen leiden dat een gebruiker op meerdere e-maillijsten wordt geplaatst. Deze plaatsingen kunnen alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming, hetzij door middel van een papieren formulier of een express vocalisatie bij een in-person evenement, of via een hosted/embedded sign-up formulier, of door het uitchecken proces. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om u af te melden van elk van hen afzonderlijk. U kunt ervoor kiezen om geabonneerd te blijven op een of meer lijsten, terwijl u zich afmeldt voor anderen zonder boete. Daarnaast kunt u gebruik maken van de pagina Afmelden van alle.

U kunt Universal Soul Service BVBA verzoeken alle persoonlijke gegevens die over uw persoon zijn verzameld te verwijderen door een e-mail te sturen naar CustomerService@drsha.com . Als u dat eenmaal hebt gedaan, zal een beslissing worden genomen over wettelijke eisen en geldende rechten. Zodra dit is vastgesteld, worden uw Persoonlijke Gegevens binnen 30 dagen verwijderd van de site en alle gelieerde sites. Houd er rekening mee dat transactiegegevens meestal nog steeds worden bewaard voor regelgevende en juridische doeleinden voor de juiste termijn. Alle Persoonsgegevens zijn ontoegankelijk voor alle gebruikers van de Site, inclusief de Klantenservice, en u kunt niet langer inloggen op uw account.

U kunt Universal Soul Service BVBA verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken op grond van het feit dat de gegevens onjuist zijn of dat de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is komen te vervallen. U kunt een e-mail sturen naar CustomerService@drsha.com met het verzoek deze update te verspreiden op alle sites die aan deze site zijn gekoppeld. Bovendien hebt u de mogelijkheid om te allen tijde uw Persoonlijke Gegevens bij te werken via "Mijn Accountgegevens" op elke afzonderlijke site die aan deze website is gekoppeld.

Universal Soul Service BVBA kan uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen om u meer gepersonaliseerde service te bieden. Dit omvat datasegmentatie op attributen zoals geografische locatie, tot en met publiek domein "likes" op sociale media. Geautomatiseerde verwerking wordt ook gebruikt voor de controle op fraude en bij Human Resources. In alle gevallen is dit in overeenstemming met ons interne veiligheidsbeleid en met de beginselen die elders in dit document zijn uiteengezet. U hebt het recht om beslissingen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking te vermijden wanneer deze als "profilering" kunnen worden gekenmerkt. In deze gevallen is het mogelijk dat wij uw transactie niet kunnen verwerken.

Intrekking van toestemming voor alle op toestemming gebaseerde verwerking heeft op geen enkele wijze invloed op de verwerking van persoonsgegevens door Universal Soul Service BVBA of aan Universal Soul Service BVBA gelieerde ondernemingen in het verleden tot het moment van uw terugtrekking. Eenmaal herroepen, mag u niet langer gebruik maken van de diensten die onderworpen zijn aan die toestemming.

Ondanks onze toewijding aan uw privacy, kunt u, zodra u ons op de hoogte hebt gesteld van overtredingen van dit beleid, Universal Soul Service BVBA melden bij de lokale toezichthoudende instantie als u van mening bent dat uw toepasselijke rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming in uw gebied niet worden nageleefd.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Bijzondere categorieën worden gedefinieerd in verband met "ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens betreffende de gezondheid of gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon". We vragen niet om informatie met betrekking tot een van deze categorieën van gegevens, noch slaan we actief dergelijke gegevens op met betrekking tot een persoon.

Indien u tijdens het afronden van een transactie vrijwillig dergelijke informatie bekendmaakt, kan deze worden opgeslagen, maar zal deze informatie niet voor meer worden gebruikt dan voor het afronden van die transactie. Dit soort gegevens komt niet in aanmerking voor verdere verwerking door Universal Soul Service BVBA of aan Universal Soul Service BVBA gelieerde ondernemingen. Er mag niet van worden uitgegaan dat de aankoop van een dienst die betrekking heeft op het fysieke lichaam, enige informatie over een natuurlijke persoon vormt.

Privacyverklaring voor kinderen

Het is niet de bedoeling dat onze websites of online diensten worden gebruikt door personen jonger dan 16 jaar. Als u een ouder of voogd bent en van mening bent dat we mogelijk informatie hebben verzameld over personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@drsha.com

We zullen onmiddellijk alle gegevens verwijderen die betrekking hebben op een persoon jonger dan 16 jaar zodra we op de hoogte zijn gesteld van het bestaan ervan.

Koppelingen naar andere websites

Soms wordt u doorverwezen naar websites die niet in het document voor gezamenlijk gebruik worden genoemd. In die gevallen wordt u beheerst door het privacybeleid voor gegevens op die website. Lees hun beleid voordat u instemt met een service die door deze partijen wordt geleverd. Universal Soul Service BVBA zal redelijke inspanningen leveren om aan te geven wanneer dergelijke links op haar website worden gepubliceerd.

Feedback

Van tijd tot tijd kan Universal Soul Service BVBA uw feedback vragen via vragenlijsten en enquêtes als u toestemming hebt gegeven om gecontacteerd te worden. Deze zijn over het algemeen zo ontworpen dat u geen Persoonlijke gegevens hoeft in te voeren. Als u echter persoonlijke gegevens invoert, kunnen deze worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren.

Universal Soul Service BVBA kan gesprekken en chatberichten opnemen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. U wordt op de hoogte gebracht als een oproep wordt opgenomen door middel van een vooraf opgenomen bericht. U mag ervan uitgaan dat alle webcasts, inclusief de bijbehorende teleconferentielijnen, worden opgenomen.